ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้น ป.6 [7 พ.ค.2558]
109
 
นักเรียนดีเด่น [26 ก.พ.2558]
173
 
ขอแสดงความยินดี [24 ส.ค.2557]
239
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 [17 ส.ค.2557]
339
 
ฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน [14 มิ.ย.2557]
315
 
นิทรรศการแสดงภาพวาด "จิน" [9 มิ.ย.2557]
286
 
โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม 5 มิถุนายน 2557 [8 มิ.ย.2557]
265
 
ครูทัศนศึกษาประเทศจีน 13-16 มีนาคม 2557 [5 มิ.ย.2557]
333
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2557 [21 มี.ค.2557]
1804
 
หนังสือพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา [2 ก.ย.2556]
476
 
สิริดา นาคทัต รุ่น 12 [28 ส.ค.2556]
428
 
ศิษย์เก่าสิริเทพคนเก่ง (นนทพัทธ์) [28 ส.ค.2556]
564
 
"คนเก่งอาเซียน" ด.ช.มิ่งมงคล พินิจวิชา [15 ส.ค.2556]
478
 
ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียตนาม 20-22 ตุลาคม 2555 [4 พ.ย.2555]
695
 
คณะครูศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น [24 ต.ค.2555]
926
 
12