วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555  
  ประกวด พานพุ่มบุปผชาติงามพิลาศ
น้อมถวาย ๘๐ พรรษามหาราชินี
 
 

การประกวด พานพุ่มบุปผชาติงามพิลาศ น้อมถวาย ๘๐ พรรษามหาราชินี   
3-5 กันยายน 2555  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


คณะกรรมการตัดสิน  อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์  คุณกิติภูมิ ดวงทิพย์ 
คุณธนิสร เหมสิริ ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา  ผศ.วิสสุดา  นาคทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณสุกุมล คุณปลื้ม ชมการประกวดพานพุ่ม


ผศ.วิสสุดา   นาคทัต   ประธานจัดการประกวดพานพุ่ม

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
 


 
  << ดูภาพกิจกรรมชุมชนอื่นๆ >>