ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ “พ่อของแผ่นดินไทย ” ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก คณะครูโรงเรียนสิริเทพ